MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

DEPÅSERVICE AB BILDADES 1968.

I dag driver Depåservice sin verksamhet i Malmö Oljehamn med 9 anställda och med en omsättning på ca 20 miljoner kronor. Företaget bildades med inriktning på service och underhållsarbeten på oljedepåer, varvid den huvudsakliga verksamheten till en början bestod i renovering av cisternfundament. Numera är verksamhetsområdet utökat med inslipning av ventiler in situ, underhåll och service av utrustning på oljedepåer. Dessutom har Depåservice ett lager av renoverade ventiler, som inslipats, blästrats och målats på vår verkstad och som vi levererar till olika oljedepåer och industrier vid ombyggnader. I samband med depånedläggningar köper vi in återanvändbar utrustning som sedan renoveras och säljes till reducerade priser. Depåservice är, genom egen tillverkning, i stort sett självförsörjande på reservdelar och förfogar över en maskinpark med bl a svarvar, fräs, arborrverk, pelarborrmaskiner, stålsåg, 100-tonspress, gängmaskiner, slipmaskiner, svetsmaskiner, mobila kompressorer, lyftkran (Lull), truckar m.m. Vi har alltid noga följt marknadsutvecklingen, därför har vi idag, i många fall en ledande position i detta avseende. Depåservice strävar ständigt efter att finna nya kundanpassade produkter, hitta nya nischer samt att utveckla nya metoder. Vår enkla filosofi är att man aldrig är så bra att man inte kan bli bättre. Därför fortsätter vi att söka produkter, möjligheter och lösningar som är ännu ett snäpp bättre än de förra.

VI ARBETAR ALLTID MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN!