DEPÅSERVICE STYRKA LIGGER I SERVICE, SÄKERHET, KOMPETENS OCH MILJÖMEDVETENHET

SERVICE Depåservice genuina ambition är att alltid hålla en hög servicenivå mot sina kunder. Vi försöker att vara på plats bara några timmar efter det att eventuella problem har uppstått. Allt går att lösa, när som helst på dygnet, vardag som helg. För att kunna upprätthålla efterfrågad servicenivå har vi investerat i nya mobila ventilslipsmaskiner. Dessa klarar av alla slags ventiler och vi åker ut och åtgärdar kundens ventiler på plats. Snabbt, smidigt och enkelt för kunden. Depåservice är också

SÄKERHET Eftersom säkerheten är viktig för oss har vi en kontinuerlig översyn för förbättringar inom det området. Detta har bl.a resulterat i att Depåservice sedan 1994 har ett helägt dotterbolag med säkerhetsvakter. Vi har idag 12 specialutbildade säkerhetsvakter. Vakterna är alltid tillgängliga, dygnet runt och är med vid all lastning och lossning av bensin-, olje- och kemikalieprodukterKOMPETENS Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Företaget har ett flertal svetsare med kompetens för olika svetsmetoder. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar.

KOMPETENS Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Företaget har ett flertal svetsare med kompetens för olika svetsmetoder. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar

MILJÖMEDVETENHET Depåservice värnar aktivt om miljön. Vi förhindrar och förebygger läckage. Vid ett eventuellt oljespill använder vi oljeabsorberande produkter som kan komposteras utan att behöva brännas. Miljömedvetenheten är stor inom företaget och vår ambition är att vi ska bli ännu bättre.