< Monterat ny ASV åt SP Marine och Göteborgs Hamn
2013-03-05 

Byte av gammal rör ledning i Norge

Depåservice har åter fått förtroendet av Univar att på en av deras anläggningar byta ut gamla rör mot nya rostfria rörledningar. Denna gången så gäller bytet av en gammal aluminium ledning i Norge. Vi gör på samma sätt som vi gjort tidigare. Vi åker till anläggningen och ritar upp hela rörsträckan och sedan så prefabricerar vi ledningen i vår verkstad i Malmö. När ledningen är klar och och godkänd av ett kontrollorgan så levererar vi rörledningen till anläggningen där sedan rivning och montering ska ske.