< Första ordern från Göteborgs Hamn
2013-02-28 

Monterat ny ASV åt SP Marine och Göteborgs Hamn

Depåservice har åter fått förtroendet av SP Marine att montera deras ASV anläggning. Göteborgs Hamn har beställt en ASV anläggning av SP Marine och eftersom samarbetet har fungerat väldigt väl med deras installation i Malmö så fick Depåservice förfrågan om att montera nästa anläggning. ASV anläggningen är en typ av automatläns som dras ut med en GPS navigerande farkost. Anläggningen fungerar som så att vid ett eventuellt spill av olja i havet, så aktiverar man ASV´n genom ett knapp tryck och så kör ASV´n från sitt utgångsläge till ett förinställt läge. På resan mellan punkterna så går ASV´n efter en inprogramerad rutt och ringar in utsläppet.