< Byte av gammal rör ledning i Norge
2015-10-14 

Nytt systerbolag

Depåservice har fått ett systerbolag i form av SP Marine Tech. SP Marine Tech ska sälja och utveckla ASV system, Autonomus Surface Vehicle, som är ett helt automatiskt läns utdragnings system. Depåservice moderbolag har förvärvat inkråmet av Sjöblom Petersson Marine Technologies och ska föra produktion, försäljning och utveckling vidare.