Snabbkontakt

Kontaktinformation:

Depåservice AB

 +46 (0)40-680 64 60
 

Kontaktformulär:

Ladda om

||]Col_one[||

Licenssvetsning på depåer

I hanteringen av rör innehållande brandfarliga och explosiva produkter, krävs att man har möjlighet att kontrollera rören, och detta innebär ofta att vi behöver svetsa eller skära i material, och för det krävs att vi kan utföra licenssvetsning. Depåservice har både licens och utbildade svetsare för att kunna utföra fullständiga reparationer och arbeten med rör och cisterner inom oljedepåer.

Ventilslipning-a  Ventilslipning-b

 

 

 

 

Depåservice har specialiserat sig inom ett par olika metoder inom licenssvetsning. Dessa metoder och tekniker använder vi till våra olika uppdrag inom renovering av cisterner.

Metallbågssvetsning

Manuell metallbågsvetsning är den äldsta formen av svetsning och även den mest använda svetsningsmetoden.

Metallbågssvetsning är en svetsmetod som kräver ett mycket gott handlag från den som utför arbetet. På Depåservice arbetar licensierade och högt utbildade svetsare som bemästrar alla former av svetsningar och metallbågssvetsning är en av dessa.

Metallbågssvetsning lämpar sig mycket väl för arbeten som måste ske utomhus, vilket är en av anledningarna till varför vi äger en licens på att utföra den. Renovering av cisterner kräver noggrant utförda kontroller, och innebär ofta att vi behöver utföra någon form av licenssvetsning utomhus och oberoende av väder och årstid.

Gasvolframsvetsning

Gasvolframsvetsning eller TIG-svetsning är en metod som ger ett estetiskt fördelaktigt resultat. Den här typen av svetsning skapar färre defekter och kräver inte så mycket efterarbete som andra metoder ofta gör.

I samband med licenssvetsning krävs ibland att material avlägsnas eller slipas. Det finns kanske defekter på materialet som ska bearbetas och då behöver vi mejsla bort med en någon av våra skärmetoder.

Plasmaskärning

Under vissa uppdrag vi utför inom cisternrenovering med licenssvetsning krävs att vi behöver skära i material. Plasmaskärning är en av metoderna vi använder till detta.

Plasmaskärning är en metod där elektroden är kopplad till en minuspol och där arbetsytan därför måste vara elektriskt strömförande för att en elektrisk laddning ska kunna uppstå. Plasmastrålen som skapas från elektrodens munstycke när plasmagasen når dit, skär i temperaturer upp till 30 000 grader Celsius och skär med en mycket effektiv och hög hastighet.

Kolbågsskärning

Vid reparationer och svetsningar behövs det ibland mejslas bort svets och defekter. Detta gör vi med hjälp av kolbågsskärning. Med en tryckluftsström och en ljusbåge får man med den här metoden en effektiv rensning av defekter och material.

Depåservice svetsare har en gedigen kompetens. Detta gör att vi anlitas av olika
företag som behöver kunniga svetsare för specialuppdrag.

Uppdaterad  

© 2022 Depåservice AB      www.spmarine.se
        040-680 64 60
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok