Snabbkontakt

Kontaktinformation:

Depåservice AB

 +46 (0)40-680 64 60
 

Kontaktformulär:

Ladda om

||]Col_one[||

Renovering av cisternfundament

Behöver du hjälp med renovering eller förbättring av cisternfundament? Vi på Depåservice har lång erfarenhet av att jobba med cisternfundament och kan hjälpa dig inom de flesta områden som gäller renovering av cisternfundament.

Cisternfundament-a  Cisternfundament-b

 

 

 

Att renovera cisternfundament kräver kunskap, noggrannhet och erfarenhet. När miljön är något som ständigt är på tapeten i dagens politik, drar Depåservice sitt strå till stacken genom att utföra förebyggande service och renovering av cisternfundament. Cisterner som läcker ut miljöfarliga produkter kan bli en oerhörd belastning på miljön. Det blir också en kostsam historia för alla inblandade parter.

Förebyggande renovering

Det går ofta att rädda skadade fundament och återställa dem, men med över 20 års erfarenhet vet vi att det alltid är fördelaktigt att renovera ett cisternfundament i förebyggande syfte. Ju tidigare vi kan angripa problemet, eller ett förutspått problem, desto mindre arbete och billigare blir det.

Cisternfundament som blivit skadade och där skadan gått mycket långt, kan riskera att mobilisera ett arbete som innebär att vi måste gräva ut ett stort område runt cisternerna för att bli av med läckage och farliga kemikalier.

Är man istället ute i god tid och renoverar cisternerna innan de blivit allvarligt skadade, kan man spara både tid, energi och pengar.

När vi renoverar cisternfundament, ser vi till så att rostangrepp på undersidan av bottenplåten minskar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta en klar fördelaktig metod, eftersom kostnaden för att byta ut en cisternbotten är mycket dyrare.

Invallning av cistern

Invallning gör man inom jordbruk på ställen där man vill förhindra vattendrag och sjöar från att svämma över och ödelägga värdefull mark. Invallning av cisterner på depåer är således en logisk benämning på det betongfundament som omger tankarna. Invallningen ska inte förhindra översvämningen, men dock fungera som ett skydd om en cistern skulle skadas och börja läcka eller bli överfull.

Renovering av invallningsbotten

Trots att betong är ett otroligt starkt material, vilket också är en anledning till varför invallning av cisterner sker med just betong, så drabbas betong likt många andra material av förfall, vilket innebär att man ibland behöver renovera och reparera invallningsbottnar.

Förfallet av betong kan bero på flera faktorer.

  • Betongen kan ha nått en hög ålder och förfaller p.g.a. detta.
  • Föroreningar i miljön kan ha påverkat betongens kvalitet.
  • Klimatfaktorer som gjort att betongen fryst och sprängts.

Depåservice renoverar betongen som omgärdar cisterner. Kontakta oss om du behöver renovera eller reparera en invallning.

Uppdaterad  

© 2022 Depåservice AB      www.spmarine.se
        040-680 64 60
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok