Snabbkontakt

Kontaktinformation:

Depåservice AB

 +46 (0)40-680 64 60
 

Kontaktformulär:

Ladda om

||]Col_one[||

Säkerhetsbevakning

Behöver du hjälp med lossning eller lastning av fartyg i Malmö oljehamn? Under fartygslossningar i hamn där brandfarliga vätskor eller produkter ingår, behövs en säkerhetsbevakning av ett utbildat team som kan vaka och säkerställa så att processerna går lagenligt till. Depåservice äger ett dotterbolag med utbildad personal inom just dessa områden. Låt oss sköta säkerhetsbevakningen åt er.

Säkerhetsvakter-a  Säkerhetsvakter-b

 

 

 

Varför behövs säkerhetsbevakning?

I hamnmiljöer där fartygsavlastningar förekommer är säkerhets- och miljöfrågor en mycket viktig aspekt. Användningen av brandfarliga vätskor och ämnen innebär att de bolag som arbetar och ingår i dessa miljöer måste följa olika föreskrifter och rekommendationer. Kraven på hantering av produkter är arbetsmetoder är strikta och väl utformade och är framtaget av myndigheter och institutioner i Sverige för att hamnområden i Sverige ska bli så säkra som möjligt.

Depåservice äger ett dotterbolag, Säkerhetsvakterna i Malmö, vars verksamhet är inriktad på säkerhetsbevakning vid lastning och lossning av olje-, och kemikaliefartyg i Malmö Oljehamn. Inom bolaget arbetar 7 specialutbildade säkerhetsvakter med lång erfarenhet och behörighet inom säkerhetsbevakning.

Ansvarsområden under fartygslossningar och avlastningar

Under fartygsavlastningar finns en rad bestämmelser och rekommendationer om ansvarsområden framtagna. Dessa bestämmelser ska följas och rekommendationerna bör fungera som måttstock för de olika parterna som ingår i arbetet. Bestämmelserna inkluderar bl.a. vilka olika skyldigheter de båda parterna har under processen.

I Depåservices dotterbolag, Säkerhetsvakterna i Malmö, med verksamhet inom säkerhetsbevakning ligger en av arbetsuppgifterna i att vara en av ansvarspersonrena för operationen. Denna person kallas för Säkerhetsvakt eller ledningsvakt. Gäller operationen exempelvis lossning av ett fartyg eller en överpumpning mellan depåer ska den mottagande depån som utse säkerhetsvakt och ledningsvakt

Dokumenterat underlag

I samband med lossningar och av- eller pålastningar i hamn, bör en checklista över processerna följas för att man på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna få ett dokumenterat underlag över proceduren. Ansvarspersoner för de olika parterna ska kontrollera och skriva under checklista innan arbetet sätter igång.

Under arbetet eller processerna ska en utbildad säkerhetsvakt finnas på plats. Detta är vårt huvudområde inom säkerhetsbevakning eftersom vi har 7 specialutbildade säkerhetsvakter som finns tillgängliga för den här typen av jobb vid oljedepåer.

Säkerhetsbevakning i oljehamn

En del av de punkter som ska beaktas i säkerhetsbevakning av fartygslossning på en oljedepå är:

  • Ledningssystem och ventiler i hamnar och på depåer ska vara märkta.
  • En situationsplan över anläggningen upprättas där pumpvägar till respektive cistern redovisas.
  • Före lossning kontrolleras att den kvantitet som ska lossas ryms i mottagande cistern/cisterner.
  • En ship/shore safety checklist ska upprättas innan lossningen eller lastningen påbörjas.

Innan en lossning eller lastning startar upprättas en lasthanteringsplan. Gäller lossningen eller lastningen av fartyget flera produkter räknas arbetet som påbörjat med den första produkten enligt lasthanteringsplanen, och den ska följas fram till cisternen innan nästa produkt startas. Dessa bestämmelser görs för att säkerställa att rätt produkt går till rätt cistern och är en del av vår säkerhetsbevakning.

Uppdaterad  

© 2022 Depåservice AB      www.spmarine.se
        040-680 64 60
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok