Underhåll och Service

Depåservice arbetar väldigt mycket med underhållsarbeten. 
På senare tid har vi tagit fram en ny metod för underhåll av cisternbotten utan att man behöver bila bort fundament. Metoden bygger på ett biologiskt nedbrytbart ämne som appliceras och sedan kan tvättas bort. Det är en metod vi tror väldigt mycket på. 
Vi bygger om anläggningar och anpassar anläggningarna efter kundernas behov.