Svetsning & underhåll av oljedepåer i Malmö

I dag driver Depåservice sin verksamhet i Malmö Oljehamn med 9 anställda med fokus på att leverera bästa möjliga service!

Trygg service & underhåll sedan 1968.

Kontakta oss

Välkommen till Depåservice

Depåservice bildades med inriktning på service och underhållsarbeten på oljedepåer, varvid den huvudsakliga verksamheten till en början bestod i renovering av cisternfundament. Numera är verksamhetsområdet utökat med inslipning av ventiler in situ, underhåll och service av utrustning på oljedepåer. Dessutom har Depåservice ett lager av renoverade ventiler, som inslipats, blästrats och målats på vår verkstad och som vi levererar till olika oljedepåer och industrier vid ombyggnader.

Svetsning

Depåservice har specialiserat sig inom ett par olika metoder inom licenssvetsning. Dessa metoder och tekniker använder vi till våra olika uppdrag inom renovering av cisterner.

Ventilslipning

Behöver du hjälp med ventilslipning? Depåservice har lång erfarenhet och bred kunskap om hur man på bästa sätt utför ventilslipning som får ett långvarigt och bestående resultat.

Underhåll & Service

Depåservice arbetar väldigt mycket med underhållsarbeten. Vi bygger om anläggningar och anpassar anläggningarna efter kundernas behov. Kontakta oss om du har några frågor!

Orange båt som ligger till vid båtplats hos Depåservice

Service

Depåservice genuina ambition är att alltid hålla en hög servicenivå mot sina kunder. Vi försöker att vara på plats bara några timmar efter det att eventuella problem har uppstått. Allt går att lösa, när som helst på dygnet, vardag som helg. För att kunna upprätthålla efterfrågad servicenivå har vi investerat i nya mobila ventilslipsmaskiner. Dessa klarar av alla slags ventiler och vi åker ut och åtgärdar kundens ventiler på plats. Snabbt, smidigt och enkelt för kunden.

Båt på väg in att lägga till vid Depåservice hamnplats

Kompetens

Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Företaget har ett flertal svetsare med kompetens för olika svetsmetoder. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar.

Foto föreställande Depåservice hamn med båtplatser

Säkerhet

Vi har idag 6 specialutbildade säkerhetsvakter. Vakterna är alltid tillgängliga, dygnet runt och är med vid all lastning och lossning av bensin-, olje- och kemikalieprodukterKOMPETENS Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar.

Sjö/hav med röda markörer

Miljömedvetenhet

Depåservice värnar aktivt om miljön. Vi förhindrar och förebygger läckage. Vid ett eventuellt oljespill använder vi oljeabsorberande produkter som kan komposteras utan att behöva brännas. Miljömedvetenheten är stor inom företaget och vår ambition är att vi ska bli ännu bättre.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi svarar gärna på era frågor om det så gäller inför en undersökning, hur du bokar en tid eller något liknande.

 

Varmt välkommen!