Licenssvetsning, service & underhåll

I dag driver Depåservice sin verksamhet i Malmö Oljehamn med 9 anställda med fokus på att leverera bästa möjliga service!

Kontakta oss

Licenssvetsning på depåer

Depåservice svetsare har en gedigen kompetens. Detta gör att vi anlitas av olika företag som behöver kunniga svetsare for specialuppdrag.

 

Svetsning av stål och rostfritt stål

Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Vi har svetsare med kompetens för de olika svetsmetoderna. Våra svetsare har oftast en specialinriktning och är vana vid att arbeta under olika förhållanden i de flesta miljöer. De klarar av alla typer av svetsjobb och behärskar de flesta svets metoderna. Vi anlitas av olika företag för specialupp drag (även utlandsuppdrag) där våra svetsare finns på plats hos kunden under kortare eller längre perioder. 

Specialister på ventilslipning

Därför har vi både de produkter och den kunskap som krävs för att klara av alla ventiler på bästa sätt. Vi förespråkar alltid vikten av att slipa ventilerna i förebyggande syfte samt att regelbundet säkerställa ventilens fulla funktion. Det är både klokt och ekonomiskt fördelaktigt. Våra ventilslipar finns både stationärt och mobilt så att slipning kan utföras i vår verkstad eller på plats hos kunden. Mobil ventilslipning har utförts sedan 1984. 

 

Förutom slipning av ventiler utför vi:

  • Service av tryck- och vakuumventiler
  • Renoverar filterkorgar
  • Underhåller rörledningssystem

Säkerhetsbevakning

Våra speclalutbildade säkerhetsvakter ger våra kunder den trygghet de behöver.

 

Professionell övervakning vid fartygslastning

Depåservice har ett helägt dotterbolag med specialutbildade säkerhetsvakter. De har alla behörighet för bevakningsuppdrag i oljehamnar. Vara vakter hyrs in av oljebolagen vid lastning/lossning av olje- och kemikaliefartyg. Vi övervakar idag all lastning och lossning samt ansvarar för trafikledningen inom Malmö Oljehamn. Säkerheten är i fokus för oss.

Kontakta oss

Cisternfundament

Det krävs lång erfarenhet för att renovera cisternfundament. Vi har både erfarenhet och specialkunskaper.

 

20 års erfarenhet av renovering

Att renovera cisternfundament kräver kunskap, nog. grannhet och erfarenhet. Depåservice har 20 års erfarenhet av renovering av cisternfundament. Vi har renoverat hundratals cisterner från Ystad till Gällivare. Vår långvariga erfarenhet har visat att det är avsevärt bättre att förebygga större skador genom att renovera i tid. Renovering av fundamenten minskar rostangrepp från undersidan av bottenplåten, vilket blir kostnadseffektivt eftersom det är betydligt dyrare att byta en cisternbotten.

Vi är också specialiserade på fogning mellan cistern botten och fundament, asfaltering av fundament samt reparation av invallningsbottnar- och murar.

Underhåll och service

Depåservice arbetar väldigt mycket med underhållsarbeten.

På senare tid har vi tagit fram en ny metod för underhåll av cisternbotten utan att man behöver bila bort fundament. Metoden bygger på ett biologiskt nedbrytbart ämne som appliceras och sedan kan tvättas bort. Det är en metod vi tror väldigt mycket på.
Vi bygger om anläggningar och anpassar anläggningarna efter kundernas behov.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi svarar gärna på era frågor om det så gäller inför en undersökning, hur du bokar en tid eller något liknande.

 

Varmt välkommen!