Med sikte på framtiden

Trygg service och underhåll sedan 1968

Kontakta oss

Depåservice AB bildades 1968

I dag driver Depåservice sin verksamhet i Malmö Oljehamn med 9 anställda och med en omsättning på ca 20 miljoner kronor. Företaget bildades med inriktning på service och underhållsarbeten på oljedepåer, varvid den huvudsakliga verksamheten till en början bestod i renovering av cisternfundament. Numera är verksamhetsområdet utökat med inslipning av ventiler in situ, underhåll och service av utrustning på oljedepåer. Dessutom har Depåservice ett lager av renoverade ventiler, som inslipats, blästrats och målats på vår verkstad och som vi levererar till olika oljedepåer och industrier vid ombyggnader. I samband med depånedläggningar köper vi in återanvändbar utrustning som sedan renoveras och säljes till reducerade priser. Depåservice  förfogar över en maskinpark med bl a svarv, pelarborrmaskiner, stålsåg, gängmaskiner, slipmaskiner, svetsmaskiner, mobila kompressorer, mobil lyftkran, skylift , truckar m.m. Vi har alltid noga följt marknadsutvecklingen, därför har vi idag, i många fall en ledande position i detta avseende. Depåservice strävar ständigt efter att finna nya kundanpassade produkter, hitta nya nischer samt att utveckla nya metoder. Vår enkla filosofi är att man aldrig är så bra att man inte kan bli bättre. Därför fortsätter vi att söka produkter, möjligheter och lösningar som är ännu ett snäpp bättre än de förra.

Service

Depåservice genuina ambition är att alltid hålla en hög servicenivå mot sina kunder. Vi försöker att vara på plats bara några timmar efter det att eventuella problem har uppstått. Allt går att lösa, när som helst på dygnet, vardag som helg. För att kunna upprätthålla efterfrågad servicenivå har vi investerat i nya mobila ventilslipsmaskiner. Dessa klarar av alla slags ventiler och vi åker ut och åtgärdar kundens ventiler på plats. Snabbt, smidigt och enkelt för kunden.

Kompetens

Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Företaget har ett flertal svetsare med kompetens för olika svetsmetoder. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar.

Säkerhet

Vi har idag 6 specialutbildade säkerhetsvakter. Vakterna är alltid tillgängliga, dygnet runt och är med vid all lastning och lossning av bensin-, olje- och kemikalieprodukterKOMPETENS Vi har många års erfarenhet bakom oss och vet därför vad som fungerar bäst för kunden. Depåservice har svetslicenser för svetsning av stål och rostfritt stål. Under flera år har Depåservice anlitats av andra företag, även utomlands för att utföra kvalificerad svetsning av rostfria rörledningar.

Miljömedvetenhet

Depåservice värnar aktivt om miljön. Vi förhindrar och förebygger läckage. Vid ett eventuellt oljespill använder vi oljeabsorberande produkter som kan komposteras utan att behöva brännas. Miljömedvetenheten är stor inom företaget och vår ambition är att vi ska bli ännu bättre.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi svarar gärna på era frågor om det så gäller inför en undersökning, hur du bokar en tid eller något liknande.

 

Varmt välkommen!